Parný kúpeľ

Parný kúpeľ je (murovaná) vydláždená alebo akrylátová uzavretá miestnosť, do ktorej je vháňaná 100% para a teplota v tomto kúpeli dosahuje okolo 40-45 °C. Vlhké prostredie okrem spotenia vplýva aj na hydratáciu kože.