Svetelné spektrum

Svetelné spektrum je hra svetiel, ktorú je možné zakomponovať do väčšiny wellness zariadení. Je všeobecne známe, že každá farba inak vplýva na pocity, nálady a vnemy. Voľbou tej správnej farby (prípadne striedaním farieb) sa umocní príjemný pocit relaxácie.